Therapie

Carl Gustav Jung

Analytische therapie is een van de eerste vormen van psychotherapie. De basis is gelegd aan het begin van de vorige eeuw door de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung.

Veel van de door Jung ontwikkelde concepten zoals introvert, extravert, animus, anima, schaduw en Zelf, genieten nog steeds grote bekendheid en worden vandaag de dag nog altijd gebruikt.

Overigens niet alleen in de dieptepsychologie, maar ook in marketing & reclame, kunst, public relations, human resources, astrologie en allerlei spirituele stromingen zijn de ideeën van Carl  G. Jung terug te vinden. Tot aan zijn dood in 1962 is Jung de analytische therapie blijven ontwikkelen. Na zijn dood zijn anderen de dieptepsychologie verder blijven ontwikkelen.

“De mens is een psychisch proces dat hij niet of maar ten dele beheerst. Het verhaal van een    leven begint ergens, op een of ander punt dat je je toevallig herinnert- en ook toen al was het uiterst gecompliceerd (..) Het leven deed me altijd wat denken aan een plant die leeft vanuit haar wortelstelsel, het eigenlijke leven is niet zichtbaar, dat is verborgen in haar wortels. Dat wat boven de grond zichtbaar wordt, leeft slechts een zomer, dan verwelkt het, een kortstondige verschijning (..) Wat je ziet is de bloesem en deze vergaat. De wortels houden stand”  C.G. Jung

In Nederland is er een Jung vereniging actief. Een vereniging die zich bezighoudt met het bestuderen van het gedachtegoed van Jung, maar ook studiedagen en studiegroepen organiseert.

Zie: CGJUNG Vereniging Nederland

Anno 2022 is deze ontwikkeling nog steeds gaande. Nog steeds vinden er innovaties plaats door ontdekkingen, publicaties en ontwikkelingen op tal van gebieden. Zie ook Junigaans Instituut Nijmegen.

Jungiaans Analytische Therapie

(Jungiaanse) Analytische Therapie is een vorm van dieptepsychologie. Samen bespreken we uw problemen, terugkerende patronen, en (negatieve) gevoelens waar u zo al tegen aanloopt in uw leven. En vervolgens gaan we op zoek naar de oorzaak hiervan. U heeft vaak geen idee wat de oorzaak is, deze oorzaak is doorgaans onbewust. De mens lijkt wel wat op een ijsberg, het zichtbare deel wat boven water uitsteekt is dan het bewustzijn. Cognitieve Gedragstherapie is op dit deel gericht, de Jungiaans Analytische therapie richt zich tevens op het deel wat zich onder water bevindt, het onbewuste.

De nog onbewuste oorzaak van uw problemen kan storingen en negatieve gevoelens veroorzaken waardoor u zich niet prettig voelt en steeds weer met dezelfde situaties geconfronteerd wordt waarop u geen antwoord weet en niet weet wat te doen.

“When an inner situation is not made conscious, it appears outside as fate.”  C.G. Jung

Door bewustwording, verwerking en integratie van deze nog onbewuste factoren, worden uw problemen als het ware bij de wortel aangepakt.

Door deze grondig aanpak wordt de kans op blijvende resultaten, ook na afloop van de therapie, vergroot. Er vindt immers een innerlijke genezing plaats, een opheffen van een innerlijke verdeeldheid, waardoor er meer heel-heid en ik-sterkte ontstaan in de persoonlijkheid. Dit proces van heel-worden noemt Carl G. Jung het Individuatieproces.