Serge van Heel

“Mijn naam is Serge van Heel (1972). Het “Heel” worden van de mens is iets dat mij altijd heeft gefascineerd.  Heel worden, heel zijn, helen, geheeld.

In vrijheid een gelukkig en tevreden leven kunnen leven. Leven vanuit alle beschikbare mogelijkheden en kwaliteiten. Er alles uithalen wat er in zit want je leeft maar 1 keer!

Ik ben vooral geïnteresseerd in de belevingswereld van de mens.”

Na het behalen van mijn HBO opleiding MWD  in 1998 (Maatschappelijk werk en dienstverlening) aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ben ik als maatschappelijk werker werkzaam geweest in verschillende organisaties. Naast hulpverlening aan getraumatiseerde vluchtelingen, jongeren en psychiatrisch patiënten heb ik ervaring opgedaan als begeleider en assistent-projectleider in een opvanghuis. Tevens ben ik werkzaam geweest als coördinator VVN alsmede als voogdij-maatschappelijk werker.

Sinds 2002 ben ik werkzaam geweest voor verschillende ministeries waaronder Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Vreemdelingen Zaken en Integratie en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vanaf 2012 ben ik tevens werkzaam vanuit een eigen praktijk.

Gefascineerd door de werken van C.G. Jung heb ik van 2009 tot 2014 de opleiding Analytische Therapie gevolgd aan het Junigaans Instituut te Nijmegen, afgerond met het master-jaar Post Graduate Program in Depth Psychology. 

In 2017 ben ik mij gaan verdiepen in verschillende vormen van hypnose en in 2018 heb ik deelgenomen aan de masterclass Traumabehandeling & PTSS aan het Rump Instituut voor Traumabehandeling.

In 2021/2022/2023 ben ik mij gaan toeleggen op het non-verbale profileren ofwel het bestuderen van het individuele Persoonlijke Non verbale Repertoire bij INSA Consultancy te Rotterdam.

Serge van Heel aan het woord over de opleiding aan het Jungiaans Instituut:

In mijn Praktijk voor Dieptepsychologie werk ik met analytische therapie, coaching en counseling. Ik begeleid mensen met allerlei klachten, bijvoorbeeld klachten op het gebied van persoonlijk en beroepsmatig functioneren, misbruik, rouwverwerking, problemen met het lichaam, levensvragen, maar ook in processen van bewustwording en zelfontwikkeling.

Mensen kunnen zichzelf en vooral ook elkaar nogal wat ellende aandoen en leed berokkenen is mijn ervaring. Gelukkig ben ik net zo vaak getuige geweest van het helingsproces, iemand komt weer in eigen kracht te staan, is sterker gebleken dan de ellende en pijn en bloeit als het ware weer op. Gelijk een prachtige lotusbloem die opbloeit vanuit de zwarte modder!

De technieken die ik als therapeut inzet zijn onder andere gesprekstherapie, inzicht gevende en integratieve methodieken, maar ook werk ik veel met actieve imaginatie, hypnose, tekeningen en droomanalyse.

 

‘Alleen wat iemand werkelijk is, heeft helende kracht.’

Carl G. Jung