Serge van Heel

“Mijn naam is Serge van Heel (1972).

Het “Heel” worden van de mens is iets dat mij altijd heeft gefascineerd.

Heel worden, heel zijn, helen, geheeld.

In vrijheid een gelukkig en tevreden leven kunnen leven.

Leven vanuit alle beschikbare mogelijkheden en kwaliteiten.

Ik ben vooral geïnteresseerd in de belevingswereld van de mens.”

Na het behalen van mijn HBO opleiding MWD (Maatschappelijk werk en dienstverlening) aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ben ik als maatschappelijk werker werkzaam geweest in verschillende organisaties. Naast hulpverlening aan getraumatiseerde vluchtelingen, jongeren en psychiatrisch patiënten heb ik ervaring opgedaan als begeleider en assistent-projectleider in een opvanghuis. Tevens ben ik werkzaam geweest als coördinator VVN alsmede als voogdij-maatschappelijk werker.

Sinds 2002 ben ik werkzaam geweest voor verschillende ministeries waaronder Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Vreemdelingen Zaken en Integratie en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Gefascineerd door de werken van C.G. Jung heb ik de masterstudie Post Graduate Program in Depth Psychology gevolgd aan het Jungiaans Instituut te Nijmegen, waarna ik als dieptepsycholoog JI mijn eigen praktijk ben gestart.

Serge van Heel aan het woord over de opleiding aan het Jungiaans Instituut:

In mijn praktijk voor analytische therapie, coaching en counseling begeleid ik mensen met allerlei klachten op het persoonlijk vlak, rouwverwerking, problemen met het lichaam, levensvragen, maar ook in processen van bewustworden en zelfontwikkeling.

Mensen kunnen zichzelf en vooral ook elkaar nogal wat ellende aandoen en leed berokkenen is mijn ervaring. Gelukkig ben ik net zo vaak getuige geweest van het helingsproces, iemand komt weer in eigen kracht te staan, is sterker gebleken dan de ellende en pijn en bloeit als het ware weer op. Gelijk een prachtige lotusbloem die opbloeit vanuit de zwarte modder!

De technieken die ik als therapeut inzet zijn onder andere gesprekstherapie, inzicht gevende en integratieve methodieken, maar ook werk ik veel met actieve imaginatie, hypnose, tekeningen en droomanalyse.

In 2017 ben ik mij gaan verdiepen in verschillende vormen van hypnose en in 2018 heb ik deelgenomen aan de masterclass Traumabehandeling & PTSS aan het Rump Instituut voor Traumabehandeling.

In 2020/2021 ben ik mij toegaan leggen op het non-verbale profileren ofwel het bestuderen van het individuele Persoonlijke Non verbale Repertoire bij INSA Consultancy te Rotterdam.

Alleen wat iemand werkelijk is, heeft helende kracht.

Carl G. Jung