Publicaties

Publicaties

Onlangs verscheen Persephone. Dit is het bijzondere album van Wendy Rule waarin zij op geheel eigen wijze de mythe van Persephone vertolkt. Thema’s als de afdaling in de onderwereld, rouw, transformatie en archetypen als Demeter, Hekate en Hades zijn prachtig vertaald naar muziek. Een album dat je in vervoering brengt, kippenvel bezorgt, maar je ook laat huiveren bij de kilte van de desolate onderwereld en de diepe rouw van Demeter! Naar aanleiding van het verschijnen van dit album heb ik onderstaand artikel geschreven.

PERSEPHONE

onbekend.jpg

Het is Samhain 2018.  Het is het feest van de dood. Het feest valt in de periode dat de zon het teken van de Schorpioen doorloopt. De dagen zijn merkbaar korter geworden en het weer is guur en grijs. De sluiers tussen de wereld van de levenden en de wereld van de doden zijn dunner volgens de overlevering.  We zijn bij elkaar gekomen met een groep vrienden om een silent supper te houden. Een bijzondere maaltijd, want naast iedere levende is een stoel vrijgehouden voor een al dan niet symbolische voorouder of overleden geliefde. Alle deelnemers dragen  een masker en de tafel is verlicht met kaarsen die schaduwen op de muren werpen, hetgeen een bijzondere sfeer schept. Flessen drank worden doorgegeven waarbij ook de voorouders niet worden vergeten.

Na het klinken van de bel wordt er niet meer gesproken en in stilte wordt de maaltijd genuttigd, hoewel stilte, het is niet helemaal stil. Er klinkt zachtjes een vrouwenstem door de ruimte, begeleid door een cello, soms door een gitaar. Het is Wendy Rule’s Persephone. Een muzikale vertaling van deze prachtige mythe en naar mijn mening het Magnum Opus van haar werk .

Wendy Rule is geboren in het teken van de schorpioen. Haar stem is zacht en zoet en zij bezingt de Godin van de Aarde en de Oogst, het Moederarchetype Demeter, zij verhaalt over de goudgele graanvelden, over welvaart en zomer. Maar wee het wiel gaat draaien. En op een dag ontmoeten we Kore, haar dochter. Kore is de Maiden, de onschuld. En Kore plukt bloemen in een zomerse weide, en wordt verleid tot het plukken van die ene bloem, die allermooiste bloem. De bloem die daar met een vooropgezet plan is neergezet door Hades, Heer van de Onderwereld! 

En als zij tenslotte die bloem plukt opent de aarde zich en komt Hades tevoorschijn die haar ontvoert en mee sleurt de diepte in. En terwijl Hecate de naam van de Dood, Thanatos chant om het einde van Kore’s maiden fase in te luiden, breekt bovengronds de paniek uit bij Kore’s vrienden en moeder Demeter. Terwijl zij zoektochten gaan opzetten en informatie gaan inwinnen bij derden is in de onderwereld het lijden van Kore begonnen. Geen ontsnappen meer mogelijk.  Geen weiden meer vol bloemen maar dood en afbraak, geen ontluikend leven meer maar paleizen van botten, duisternis en schaduwen. En het besef alleen te zijn.  Machteloos. Overgeleverd. Crisis. Trauma.

En Hades? Die grijpt zijn kans schoon en probeert Kore op alle mogelijke manieren te verleiden, een proces waarin de granaatappel en zes rode zaden natuurlijk een doorslaggevende rol spelen. En Kore eet zes van de granaatappel zaden en raakt in extase, een seksueel ontwaken, gevolgd door een proces van transformatie waarin zij transformeert van onschuldige Maiden naar machtige Koningin van de onderwereld. 

En dan gaat Wendy Rule’s stem door merg en been, lijden, rouw. Demeter kan Kore niet meer vinden, een moederhart verscheurd.. En Demeter zoekt en zwerft over de aarde en  verder en komt terecht in Eleusis. En is not-amused door wat zij daar te horen krijgt van Helios de Zonnegod. Zeus wist van de snode plannen van Hades! En zij ontsteekt in woede.

Terwijl Kore’s transformatie tot een voleinding geraakt en zij als Ruby Queen, Koningin van de Onderwereld haar troon bestijgt en langzaam maar zeker in haar kracht komt te staan, bezingt Wendy Rule een Demeter die zich te buiten gaat aan vervloekingen en verwensingen, een Demeter die haar dochter terug eist! Planten en bloemen verschrompelen, de oogsten mislukken en de mensen lijden honger.

Zeus geconfronteerd met deze ellende moet noodgedwongen in zien dat hij te ver is gegaan en komt tot overeenstemming met Hades en Demeter. Persephone mag terugkeren naar haar moeder maar moet voor elk van de zes granaatappel zaden een maand in de onderwereld doorbrengen is de deal. 

En zo wil het verhaal dat Kore haar troon en haar inmiddels geliefde Hades weer moet verlaten en terug moet keren naar de oppervlakte. Demeter is blij. Maar Kore is niet meer dezelfde. Zij is niet langer meer Demeters onschuldige dochter! Zij is door het lijden en afzien in de onderwereld getransformeerd en koningin geworden van die onderwereld, en kan niet meer terugkeren naar een zelfde (Maiden) positie als voor deze transformatie. 

In het prachtige The Ascent zingt Wendy tenslotte ‘6 for the darkness and 6 for the light’  Er is na crisis, rouw en transformatie een nieuw evenwicht bereikt.

In de analytische therapie zijn we als therapeut vaak getuige van een dergelijk proces bij de cliënt. Na het doorstaan van het lijden en crisis en het daarbij behorende transformatieproces is het vaak onmogelijk om weer terug te keren naar de aanvankelijke uitgangssituatie en relaties moeten mee transformeren en er dient een nieuw evenwicht gevonden te worden. Men is immers een ander mens geworden!

Persephone is een bijzonder project en met behulp van fundraising tot stand gekomen. De muziek die onze maaltijd begeleidde was een mp3, het album komt uit op 2 februari 2019. 

Serge van Heel

Analytisch therapeut

Publicaties

Als afstudeerproject van mijn opleiding (Postgraduate Program in Depth Psychology) heb ik een these geschreven genaamd: Het Middelpunt van de Cirkel, over Symbolen, Archetypen, Rituelen en het Individuatieproces in de Moderne Hekserij.

Van 2013 tot 2015 heb ik een aantal jaargangen van het blad WiccanRedeOnline van een collum voorzien met onderwerpen, gedachten, mijmeringen die gerelateerd waren aan het onderwerp van mijn these. Omdat wie ik ben als therapeut, nauw verbonden is aan hoe ik als mens in het leven sta, heb ik voor de geïnteresseerden een link naar deze artikelen opgenomen op deze pagina.

Editie                  korte beschrijving

Samhain 2015   Een korte impressie van mijn bezoek aan Glastonbury en Engeland

Lammas 2o15   Wat mijmeringen over het individuatieproces, ontwikkeling en de oogst

Beltane 2015     Wat gedachten over seksuele taboes en religie, Freud en Jung

Imbolc 2015      De archetypische heks

Samhain 2014  De afdaling in de onderwereld en de taal van het onbewuste

Lammas 2014  De geboorte van de Dood

Beltane 2014    De Hermetische traditie, Jung en de HierosGamos tussen Geest en Materie

Imbolc 2014     Gedachten over de vraag of ontwikkeling bestaat en het Zelf

Samhain 2013  de Heks en de Therapeut

Lammas 2013  Het Offer

Beltane 2013   Ken U(w) Zelve

Imbolc 2013    Jung