Info

Ik ben aangesloten bij de Jungiaanse Vereniging van Analytisch Therapeuten Nederland (JVATN) als lid en werk conform het gestelde in de beroepscode voor Jungiaans Analytisch Therapeuten. Klik hier voor meer informatie over de JVATN.

Verder ben ik ingeschreven in het register van de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en aangesloten bij de geschillencommissie van de SCAG

Uw recht op privacy wordt in mijn praktijk gewaarborgd conform het gestelde in de nieuwe wetgeving (AVG 25 mei 2018). Ik verstrek geen informatie aan derden en als mij gevraagd wordt om een rapportage of advies dan stuur ik dit naar u zodat u degene bent die dit doorstuurt. De persoonlijke gegevens die ik verwerk zijn uw naam (desgewenst uw adres voor op de nota voor de verzekering) het door u ingevulde intake formulier en mijn persoonlijke aantekeningen tijdens de sessies.

Afspraken worden gepland in overleg en vinden plaats in wekelijkse sessies van een uur. Deze sessies kunnen desgewenst ook plaatsvinden in de avonduren.

Mijn tarief voor particulieren bedraagt 70 euro per sessie en dient na afloop contant te worden voldaan. De factuur kunt u zelf indienen bij uw zorgverzekering.

Vergoedingen

Voor 2019 geldt: Als u aanvullend verzekerd bent bij CZ, CZ direct, Delta-Lloyd of Ohra worden de sessies doorgaans (deels) vergoed onder vermelding van ‘Analytische Therapie’, JVATN reg.nr. 13001.

Bent u aanvullend verzekerd bij VGZ, Univé, Bewuzt, IZZ, IZA, Zekur, National Academic, United Consumers, Promovendum, Besured, UMC, De Goudse of Friesland Zorgverzekering, dan worden de behandelkosten doorgaans (deels) vergoed onder vermelding van ‘prestatiecode 24504’,  ‘behandeling overige psychosociale therapie’, licentienr RBCZ 1705043R.

Heeft u een andere verzekering neem dan contact op met uw zorgverzekering voor informatie over vergoedingen. Mijn AGB code is 90.101.222.

Een gemaakte afspraak dient bij verhindering 24 uur van te voren geannuleerd te worden, anders ben ik genoodzaakt om het tarief in rekening te brengen.

Voor meer informatie of afspraken kunt u contact met mij opnemen via:

Mobiel: 06 31 97 99 31

E-mail: info@sergevanheel.nl

KvK: 56700024